Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG

Bát sứ đáy tròn

Lượt xem: 1019

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải
STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 6830610 Bát sứ đáy tròn đường kinh 50mm, cao 20mm, 20ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
2 6830615 Bát sứ đáy tròn đường kinh 63mm, cao 25mm, 30ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
3 6830620 Bát sứ đáy tròn đường kinh 80mm, cao 32mm, 60ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
4 6830612 Bát sứ đáy tròn đường kinh 81mm, cao 38mm, 107ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
5 6830616 Bát sứ đáy tròn đường kinh 94mm, cao 42mm, 140ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
6 6830614 Bát sứ đáy tròn đường kinh 100mm, cao 40mm, 150ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
7 6830604 Bát sứ đáy tròn đường kinh 112mm, cao 47mm, 232ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
8 6830621 Bát sứ đáy tròn đường kinh 132mm, cao 55mm, 300ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
9 6830617 Bát sứ đáy tròn đường kinh 160mm, cao 64mm, 580ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
10 6830613 Bát sứ đáy tròn đường kinh 170mm, cao 74mm, 700ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
11 6830618 Bát sứ đáy tròn đường kinh 200mm, cao 80mm, 1000ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
12 6830611 Bát sứ đáy tròn đường kinh 202mm, cao 86mm, 1300ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
13 6830622 Bát sứ đáy tròn đường kinh 320mm, cao 140mm, 6000ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Video Clip

Đối tác

Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved
syntax error: INSERT INTO counter (tm, ip) VALUES ('1621017979', '35.175.212.130')