Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG

Bi thủy tinh

Lượt xem: 4876

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải
STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 4901001 Bi thủy tinh 1 mm Marienfeld-Đức Kg 0 VNĐ Đặt hàng
2 4901002 Bi thủy tinh 2 mm Marienfeld-Đức Kg 0 VNĐ Đặt hàng
3 4901003 Bi thủy tinh 3 mm Marienfeld-Đức Kg 0 VNĐ Đặt hàng
4 4901004 Bi thủy tinh 4 mm Marienfeld-Đức Kg 0 VNĐ Đặt hàng
5 4901005 Bi thủy tinh 5 mm Marienfeld-Đức Kg 0 VNĐ Đặt hàng
6 4901006 Bi thủy tinh 6 mm Marienfeld-Đức Kg 0 VNĐ Đặt hàng
7 4901007 Bi thủy tinh 7 mm Marienfeld-Đức Kg 0 VNĐ Đặt hàng
8 4901008 Bi thủy tinh 8 mm Marienfeld-Đức Kg 0 VNĐ Đặt hàng
9 4901009 Bi thủy tinh 9 mm Marienfeld-Đức Kg 0 VNĐ Đặt hàng
10 4901010 Bi thủy tinh 10 mm Marienfeld-Đức Kg 0 VNĐ Đặt hàng
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Video Clip

Đối tác

Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved
syntax error: INSERT INTO counter (tm, ip) VALUES ('1621018201', '35.175.212.130')