Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG

Bình đo tỷ trọng

Lượt xem: 3785

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải
STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 2713000 Bình đo tỷ trọng 10ml, không nhiệt kế Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
2 2714000 Bình đo tỷ trọng 25 ml, không nhiệt kế Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
3 2715000 Bình đo tỷ trọng 50 ml, không nhiệt kế Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
4 2716000 Bình đo tỷ trọng 100 ml, không nhiệt kế Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
5 2722000 Bình đo tỷ trọng có nhiệt kế 5 ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
6 2723000 Bình đo tỷ trọng có nhiệt kế 10 ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
7 2724000 Bình đo tỷ trọng có nhiệt kế 25 ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
8 2725000 Bình đo tỷ trọng có nhiệt kế 50ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
9 2726000 Bình đo tỷ trọng có nhiệt kế 100ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Video Clip

Đối tác

Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved
syntax error: INSERT INTO counter (tm, ip) VALUES ('1621018643', '35.175.212.130')