Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG

Chai đựng mẫu vai tròn, miệng hẹp

Lượt xem: 1058

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải
STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 3652004 Chai thủy tinh, nút mài thủy tinh 50 ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
2 3652005 Chai thủy tinh, nút mài thủy tinh 100 ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
3 3652006 Chai thủy tinh, nút mài thủy tinh 250 ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
4 3652007 Chai thủy tinh, nút mài thủy tinh 500 ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
5 3652008 Chai thủy tinh, nút mài thủy tinh 1000 ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
6 3652009 Chai thủy tinh, nút mài thủy tinh 2000 ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
7 3652104 Chai thủy tinh nâu, nút mài thủy tinh 50 ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
8 3652105 Chai thủy tinh nâu, nút mài thủy tinh 100 ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
9 3652106 Chai thủy tinh nâu, nút mài thủy tinh 250 ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
10 3652107 Chai thủy tinh nâu, nút mài thủy tinh 500 ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
11 3652108 Chai thủy tinh nâu, nút mài thủy tinh 1000 ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
12 3652109 Chai thủy tinh nâu, nút mài thủy tinh 2000 ml Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Video Clip

Đối tác

Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved
syntax error: INSERT INTO counter (tm, ip) VALUES ('1621022134', '35.175.212.130')