Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG

Chai vial nắp vặn miệng 9mm La-Pha-Pack

Lượt xem: 907

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải
STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 11090519 Chai thủy tinh 1.5ml, (Chai vial dùng nắp vặn, chia vạch và label), Hộp 100 cái La-Pha-Pack Hộp 264,000 VNĐ Đặt hàng
2 11090520 Chai thủy tinh nâu 1.5ml, (Chai vial dùng nắp vặn, chia vạch và label), Hộp 100 cái La-Pha-Pack Hộp 279,000 VNĐ Đặt hàng
3 06090669 Micro-Insert 0.1ml, đáy nhọn, Hộp 100 cái La-Pha-Pack Hộp 446,000 VNĐ Đặt hàng
4 09151828 Nắp vặn kín, (cho chai 1.5ml, miệng 9mm, xanh, đệm PTFE), 09 15 1828, gói 100 cái La-Pha-Pack Gói 314,000 VNĐ Đặt hàng
5 09151669 Nắp vặn đen, (có lỗ cho chai vial miệng 9mm, Seta có rãnh Silicone white/PTFE blue, (gói 100 cái La-Pha-Pack Gói 704,000 VNĐ Đặt hàng
6 09150838 Nắp vặn xanh, (có lỗ cho chai vial miệng 9mm, Silicone white/PTFE red, (gói 100 cái) La-Pha-Pack Gói 473,000 VNĐ Đặt hàng
7 09150869 Nắp vặn xanh, (có lỗ cho chai vial miệng 9mm, Seta có rãnh Silicone white/PTFE blue, (gói 100 cái) La-Pha-Pack Gói 704,000 VNĐ Đặt hàng
8 09151572 Nắp vặn đen, (có lỗ cho chai vial miệng 9mm, không rãnh Silicone white/PTFE red, (gói 100 cái) La-Pha-Pack Gói 514,000 VNĐ Đặt hàng
9 09021942 Septa có rãnh 9mm, Silicone white/PTFE blue, 09 02 1942, (gói 100 cái) La-Pha-Pack Gói 553,000 VNĐ Đặt hàng
10 09021781 Septa không rãnh 9mm, PTFE red/Silicone white/PTFE red, 09 02 1781, (gói 100 cái) La-Pha-Pack Gói 457,000 VNĐ Đặt hàng
11 09021818 Septa không rãnh 9mm, RedRubber / PTFE (gói 100 cái) La-Pha-Pack Gói 218,000 VNĐ Đặt hàng
12 06090866 Chai thủy tinh 0.2ml, (Micro-Insert đáy bằng), hộp 100 cái La-Pha-Pack Hộp 360,000 VNĐ Đặt hàng

Video Clip

Đối tác

Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved
0

Giỏ hàng