Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG

Chén nung sứ

Lượt xem: 2449

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải

 

 

 

 

 

 

  Hãy click chuột vào "đặt hàng" để đặt hàng và lấy file báo giá trong giỏ hàng:

STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 6837002 Chén nung sứ dạng thấp 5ml, 30 x1 9mm, chưa nắp Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
2 6837005 Chén nung sứ dạng thấp 10ml, 35 x 22mm, chưa nắp Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
3 6837007 Chén nung sứ dạng thấp 17ml, 40 x 25mm, chưa nắp Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
4 6837009 Chén nung sứ dạng thấp 21ml, 45 x 28mm, chưa nắp Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
5 6837012 Chén nung sứ dạng thấp 34ml, 50 x 32mm, chưa nắp Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
6 6837015 Chén nung sứ dạng thấp 62ml, 60 x 38mm, chưa nắp Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
7 6837018 Chén nung sứ dạng thấp 91ml, 70 x 44mm, chưa nắp Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
8 . 0 VNĐ Đặt hàng
9 6837105 Chén nung sứ dạng vừa 12ml, 35 x 28mm, chưa nắp Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
10 6837108 Chén nung sứ dạng vừa 20ml, 40 x 32mm, chưa nắp Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
11 6837112 Chén nung sứ dạng vừa 30ml, 45 x 36mm, chưa nắp Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
12 6837115 Chén nung sứ dạng vừa 45ml, 50 x 40mm, chưa nắp Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
13 6837119 Chén nung sứ dạng vừa 80ml, 60 x 48mm, chưa nắp Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
14 6837123 Chén nung sứ dạng vừa 120ml, 70 x 56mm, chưa nắp Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
15 . 0 VNĐ Đặt hàng
16 6837207 Chén nung sứ dạng cao 15ml, 30 x 38 mm, chưa nắp Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
17 6837210 Chén nung sứ dạng cao 26ml, 35 x 44 mm, chưa nắp Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
18 6837212 Chén nung sứ dạng cao 35ml, 40 x 50 mm, chưa nắp Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
19 6837216 Chén nung sứ dạng cao 50ml, 45 x 56 mm, chưa nắp Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
20 6837217 Chén nung sứ dạng cao 72ml, 50 x 62 mm, chưa nắp Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
21 6837222 Chén nung sứ dạng cao 130ml, 60 x 75 mm, chưa nắp Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
22 . 0 VNĐ Đặt hàng
23 6838030 Nắp cho chén nung sứ đường kính 30 mm Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
24 6838035 Nắp cho chén nung sứ đường kính 35 mm Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
25 6838040 Nắp cho chén nung sứ đường kính 40 mm Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
26 6838045 Nắp cho chén nung sứ đường kính 45 mm Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
27 6838050 Nắp cho chén nung sứ đường kính 50 mm Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
28 6838060 Nắp cho chén nung sứ đường kính 60 mm Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
29 6838070 Nắp cho chén nung sứ đường kính 70 mm Marienfeld-Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Video Clip

Đối tác

Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved
syntax error: INSERT INTO counter (tm, ip) VALUES ('1621021936', '35.175.212.130')