Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG

Đầu tip cho pipette Biologix

Lượt xem: 1437

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải
STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 20-0010 Đầu tuýp trắng 10μl, 1000 cái/gói, không RNase & Dnase, endotoxin Biologix Gói 215,000 VNĐ Đặt hàng
2 21-0010 Hộp đầu tuýp trắng 10μl, 96 cái/hộp, không RNase & Dnase, endotoxin, Biologix Hộp 94,000 VNĐ Đặt hàng
3 20-0200 Đầu tuýp vàng 2-200μl, 1000 cái/gói, không RNase & Dnase, endotoxin Biologix Gói 121,000 VNĐ Đặt hàng
4 21-0200 Hộp đầu tuýp vàng 2- 200μl, 96 cái/hộp, không RNase & Dnase, endotoxin, Biologix Hộp 94,000 VNĐ Đặt hàng
5 20-1000 Đầu tuýp xanh 5- 1000μl, 1000 cái/gói, dài 78mm không RNase & Dnase, endotoxin, Biologix Gói 238,000 VNĐ Đặt hàng
6 21-1000 Hộp đầu tuýp xanh 1000μl, 100 cái/hộp, không RNase & Dnase, endotoxin, Biologix Hộp 99,000 VNĐ Đặt hàng
7 20-1250 Đầu tuýp trắng 1250ul chia vạch, dài 90mm (1000 cái/gói) không RNase & Dnase, endotoxin, Biologix Gói 105,000 VNĐ Đặt hàng
8 21-1250 Hộp đầu tuýp trắng 1250ul chia vạch, dài 90mm (96 cái/hộp) không RNase & Dnase, endotoxin, Biologix Hộp 115,000 VNĐ Đặt hàng
9 20-1251 Đầu tuýp trắng 1300ul chia vạch, dài 101mm (1000 cái/gói) không RNase & Dnase, endotoxin, Biologix Gói 341,000 VNĐ Đặt hàng

Video Clip

Đối tác

Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved
0

Giỏ hàng