Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG

Giấy lọc định tính CHM

Lượt xem: 1265

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải
STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 F1001-090 Giấy lọc định tính số 1, lỗ 10-13um, Ø 90 mm. (100cái/hộp) CHM- Tây Ban Nha Hộp 105,000 VNĐ Đặt hàng
2 F1001-100 Giấy lọc định tính số 1, lỗ 10-13um, Ø 100 mm.(100cái/hộp) CHM- Tây Ban Nha Hộp 132,000 VNĐ Đặt hàng
3 F1001-110 Giấy lọc định tính số 1, lỗ 10-13um, Ø 110 mm.(100cái/hộp) CHM- Tây Ban Nha Hộp 140,000 VNĐ Đặt hàng
4 F1001-125 Giấy lọc định tính số 1, lỗ 10-13um Ø 125 mm.(100cái/hộp) CHM- Tây Ban Nha Cái 163,000 VNĐ Đặt hàng
5 F1001-150 Giấy lọc định tính số 1, lỗ 10-13um Ø 150 mm.(100cái/hộp) CHM- Tây Ban Nha Hộp 212,000 VNĐ Đặt hàng
6 F1002-110 Giấy lọc định tính số 2, lỗ 7-9um, Ø 110 mm.(100cái/hộp) CHM- Tây Ban Nha Hộp 162,000 VNĐ Đặt hàng
7 F1002-125 Giấy lọc định tính số 2, lỗ 7-9um, Ø 125 mm.(100cái/hộp) CHM- Tây Ban Nha Hộp 209,000 VNĐ Đặt hàng
8 F1004-110 Giấy lọc định tính số 4, lỗ 20-25um, Ø 110 mm.(100cái/hộp) CHM- Tây Ban Nha Hộp 162,000 VNĐ Đặt hàng
9 F1004-125 Giấy lọc định tính số 4, lỗ 20-25um, Ø 125 mm.(100cái/hộp) CHM- Tây Ban Nha Hộp 209,000 VNĐ Đặt hàng

Video Clip

Đối tác

Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved
0

Giỏ hàng