Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG

Giấy lọc định tính CHM

Lượt xem: 2204

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải
STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 F1001-090 Giấy lọc định tính số 1, lỗ 10-13um, Ø 90 mm. (100cái/hộp) CHM- Tây Ban Nha Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
2 F1001-100 Giấy lọc định tính số 1, lỗ 10-13um, Ø 100 mm.(100cái/hộp) CHM- Tây Ban Nha Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
3 F1001-110 Giấy lọc định tính số 1, lỗ 10-13um, Ø 110 mm.(100cái/hộp) CHM- Tây Ban Nha Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
4 F1001-125 Giấy lọc định tính số 1, lỗ 10-13um Ø 125 mm.(100cái/hộp) CHM- Tây Ban Nha Cái 0 VNĐ Đặt hàng
5 F1001-150 Giấy lọc định tính số 1, lỗ 10-13um Ø 150 mm.(100cái/hộp) CHM- Tây Ban Nha Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
6 F1002-110 Giấy lọc định tính số 2, lỗ 7-9um, Ø 110 mm.(100cái/hộp) CHM- Tây Ban Nha Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
7 F1002-125 Giấy lọc định tính số 2, lỗ 7-9um, Ø 125 mm.(100cái/hộp) CHM- Tây Ban Nha Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
8 F1004-110 Giấy lọc định tính số 4, lỗ 20-25um, Ø 110 mm.(100cái/hộp) CHM- Tây Ban Nha Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
9 F1004-125 Giấy lọc định tính số 4, lỗ 20-25um, Ø 125 mm.(100cái/hộp) CHM- Tây Ban Nha Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Video Clip

Đối tác

Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved
syntax error: INSERT INTO counter (tm, ip) VALUES ('1638450499', '54.144.55.253')