Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG

Hộp trữ lạnh Biologix

Lượt xem: 940

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải
STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 90-9009 Hộp trữ lạnh 81 vị trí, nhựa Polycarbonate, chịu nhiệt -196ºC to 121ºC, lưu trữ trong tủ âm sâu or trong nitơ lỏng Biologix Cái 160,000 VNĐ Đặt hàng
2 90-9210 Hộp trữ lạnh 100 vị trí, nhựa Polycarbonate, chịu nhiệt -196ºC to 121ºC, lưu trữ trong tủ âm sâu or trong nitơ lỏng Biologix Cái 160,000 VNĐ Đặt hàng
3 90-9100 Hộp trữ lạnh 100 vị trí, có thể đựng vial 1,5ml La-Pha-Pack, 141x154x55 mm Biologix Cái 160,000 VNĐ Đặt hàng
4 90-9200 Hộp trữ lạnh 100 vị trí, nhựa PP, 133x133x52 mm Biologix Cái 160,000 VNĐ Đặt hàng
5 98-0213 Hộp trữ lạnh 100 vị trí, nhựa Polycarbonate, chịu nhiệt -196ºC to 121ºC, lưu trữ trong tủ âm sâu or trong nitơ lỏng. Cryoking Biologix Cái 217,000 VNĐ Đặt hàng
6 90-9250 Hộp trữ lạnh 25 vị trí, nhựa Polycarbonate, chịu nhiệt -196ºC to 121ºC, lưu trữ trong tủ âm sâu or trong nitơ lỏng Biologix Cái 110,000 VNĐ Đặt hàng
7 98-0113 Hộp trữ lạnh xanh dương 100 vị trí, nhựa Polycarbonate, chịu nhiệt -196ºC to 121ºC, lưu trữ trong tủ âm sâu or trong nitơ lỏng Biologix Cái 0 VNĐ Đặt hàng
8 90-9381 Hộp trữ lạnh 81 vị trí, cao 3,75in, nhựa Polycarbonate, chịu nhiệt -196ºC to 121ºC, lưu trữ trong tủ âm sâu or trong nitơ lỏng Biologix Cái 0 VNĐ Đặt hàng
9 98-0313 Hộp trữ lạnh xanh dương 81 vị trí, cao 3,75in, nhựa Polycarbonate, chịu nhiệt -196ºC to 121ºC, lưu trữ trong tủ âm sâu or trong nitơ lỏng Biologix Cái 0 VNĐ Đặt hàng
10 90-9025 Hộp trữ lạnh 25 vị trí, nhựa PP, 75x75x52 mm Biologix Cái 0 VNĐ Đặt hàng
11 90-9081 Hộp trữ lạnh 100 vị trí, nhựa PP, 133x133x52 mm Biologix Cái 0 VNĐ Đặt hàng

Video Clip

Đối tác

Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved
0

Giỏ hàng