Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG

Màng lọc Nylon, Filter-Bio

Lượt xem: 984

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải

Description

Nylon Membrane Filter

Hydrophilic 

High protein binding capacity 

Pore size: 0.22μm-5μm, Diameter: 13mm-293mm

Compatible with aqueous and alcoholic solutions and solvents; suitable for HPLC 

STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 FBM013NY022 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:0.22(μm), Đkính:13(mm), hộp 200 cái Filter Bio Hộp 276,000 VNĐ Đặt hàng
2 FBM025NY022 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:0.22(μm), Đkính:25(mm) , hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 242,000 VNĐ Đặt hàng
3 FBM047NY022 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:0.22(μm), Đkính:47(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 354,000 VNĐ Đặt hàng
4 FBM090NY022 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:0.22(μm), Đkính:90(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
5 FBM142NY022 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:0.22(μm), Đkính:142(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
6 FBM013NY045 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:0.45(μm), Đkính:13(mm), hộp 200 cái Filter-Bio Hộp 276,000 VNĐ Đặt hàng
7 FBM025NY045 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:0.45(μm), Đkính:25(mm) , hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 242,000 VNĐ Đặt hàng
8 FBM047NY045 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:0.45(μm), Đkính:47(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 354,000 VNĐ Đặt hàng
9 FBM090NY045 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:0.45(μm), Đkính:90(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
10 FBM142NY045 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:0.45(μm), Đkính:142(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
11 FBM013NY080 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:0.8(μm), Đkính:13(mm), hộp 200 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
12 FBM025NY080 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:0.8(μm), Đkính:25(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
13 FBM090NY080 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:0.8(μm), Đkính:90(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
14 FBM142NY080 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:0.8(μm), Đkính:142(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
15 FBM013NY120 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:1.2(μm), Đkính:13(mm), hộp 200 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
16 FBM025NY120 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:1.2(μm), Đkính:25(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
17 FBM047NY120 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:1.2(μm), Đkính:47(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 414,000 VNĐ Đặt hàng
18 FBM090NY120 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:1.2(μm), Đkính:90(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
19 FBM142NY120 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:1.2(μm), Đkính:142(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
20 FBM013NY300 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:3.0(μm), Đkính:13(mm), hộp 200 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
21 FBM025NY300 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:3.0(μm), Đkính:25(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
22 FBM047NY300 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:3.0(μm), Đkính:47(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
23 FBM090NY300 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:3.0(μm), Đkính:90(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
24 FBM142NY300 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:3.0(μm), Đkính:142(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
25 FBM013NY500 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:5.0(μm), Đkính:13(mm), hộp 200 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
26 FBM025NY500 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:5.0(μm), Đkính:25(mm) , hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
27 FBM047NY500 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:5.0(μm), Đkính:47(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
28 FBM090NY500 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:5.0(μm), Đkính:90(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
29 FBM142NY500 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:5.0(μm), Đkính:142(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng

Video Clip

Đối tác

Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved
0

Giỏ hàng