Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG

Micro Burette Marienfeld

Lượt xem: 445

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải
STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 2630201 Micro Burette khóa thủy tinh 5ml, chia 0.01 Marienfeld - Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
2 2630211 Micro Burette khóa PTFE 5ml, chia 0.01 Marienfeld - Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
3 2630511 Micro Burette khóa PTFE 10ml, chia 0.02 Marienfeld - Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
4 2630501 Micro Burette khóa thủy tinh 10ml, chia 0.02 Marienfeld - Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
5 6622000 Giá burette, chỉ dùng cho microburette Marienfeld - Đức Cái 0 VNĐ Đặt hàng
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Video Clip

Đối tác

Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved
syntax error: INSERT INTO counter (tm, ip) VALUES ('1621023409', '35.175.212.130')