Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG

Bình định mức, Iwaki-Japan

Lượt xem: 3798

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải
STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 7575P-STP9 Nút nhựa số 9 cho bình định mức 5ml đến 25ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
2 7575P-STP13 Nút nhựa số 13 cho bình định mức 50ml và 100ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
3 7575P-STP16 Nút nhựa số 16 cho bình định mức 200ml và 250ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
4 7575P-STP19 Nút nhựa số 19 cho bình định mức 500ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
5 7575P-STP22 Nút nhựa số 22 cho bình định mức 1000ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
6 7575P-STP27 Nút nhựa số 27 cho bình định mức 2000ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Các sản phẩm khác

Video Clip

Đối tác

Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved