Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG

Bình định mức, Iwaki-Japan

Lượt xem: 2198

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải
STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 5645-5 Bình định mức nút nhựa, class A, 5 ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
2 5645-10 Bình định mức nút nhựa, class A, 10 ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
3 5645-20 Bình định mức nút nhựa, class A, 20 ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
4 5645-25 Bình định mức nút nhựa, class A, 25 ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
5 5645-50 Bình định mức nút nhựa, class A, 50 ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
6 5645-100 Bình định mức nút nhựa, class A, 100 ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
7 5645-200 Bình định mức nút nhựa, class A, 200 ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
8 5645-250 Bình định mức nút nhựa, class A, 250 ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
9 5645-500 Bình định mức nút nhựa, class A, 500 ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
10 5645-1000 Bình định mức nút nhựa, class A, 1000 ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
11 5645-2000 Bình định mức nút nhựa, class A, 2000 ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
12 7575P-STP9 Nút nhựa số 9 cho bình định mức 5ml đến 25ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
13 7575P-STP13 Nút nhựa số 13 cho bình định mức 50ml và 100ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
14 7575P-STP16 Nút nhựa số 16 cho bình định mức 200ml và 250ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
15 7575P-STP19 Nút nhựa số 19 cho bình định mức 500ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
16 7575P-STP22 Nút nhựa số 22 cho bình định mức 1000ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
17 7575P-STP27 Nút nhựa số 27 cho bình định mức 2000ml, Iwaki-Nhật Iwaki-Japan Cái 0 VNĐ Đặt hàng
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Các sản phẩm khác

Video Clip

Đối tác

Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved