Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG

Chai vial nắp vặn miệng 9mm La-Pha-Pack

Lượt xem: 3794

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải
STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 11090519 Chai thủy tinh 1.5ml, (Chai vial dùng nắp vặn, chia vạch và label), Hộp 100 cái La-Pha-Pack Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
2 11090520 Chai thủy tinh nâu 1.5ml, (Chai vial dùng nắp vặn, chia vạch và label), Hộp 100 cái La-Pha-Pack Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
3 06090669 Micro-Insert 0.1ml, đáy nhọn, Hộp 100 cái La-Pha-Pack Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
4 09151828 Nắp vặn kín, (cho chai 1.5ml, miệng 9mm, xanh, đệm PTFE), 09 15 1828, gói 100 cái La-Pha-Pack Gói 0 VNĐ Đặt hàng
5 09151669 Nắp vặn đen, (có lỗ cho chai vial miệng 9mm, Seta có rãnh Silicone white/PTFE blue, (gói 100 cái La-Pha-Pack Gói 0 VNĐ Đặt hàng
6 09150838 Nắp vặn xanh, (có lỗ cho chai vial miệng 9mm, Silicone white/PTFE red, (gói 100 cái) La-Pha-Pack Gói 0 VNĐ Đặt hàng
7 09150869 Nắp vặn xanh, (có lỗ cho chai vial miệng 9mm, Seta có rãnh Silicone white/PTFE blue, (gói 100 cái) La-Pha-Pack Gói 0 VNĐ Đặt hàng
8 09151572 Nắp vặn đen, (có lỗ cho chai vial miệng 9mm, không rãnh Silicone white/PTFE red, (gói 100 cái) La-Pha-Pack Gói 0 VNĐ Đặt hàng
9 09021942 Septa có rãnh 9mm, Silicone white/PTFE blue, 09 02 1942, (gói 100 cái) La-Pha-Pack Gói 0 VNĐ Đặt hàng
10 09021781 Septa không rãnh 9mm, PTFE red/Silicone white/PTFE red, 09 02 1781, (gói 100 cái) La-Pha-Pack Gói 0 VNĐ Đặt hàng
11 09021818 Septa không rãnh 9mm, RedRubber / PTFE (gói 100 cái) La-Pha-Pack Gói 0 VNĐ Đặt hàng
12 06090866 Chai thủy tinh 0.2ml, (Micro-Insert đáy bằng), hộp 100 cái La-Pha-Pack Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Video Clip

Đối tác

Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved