Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG

Chén nung sứ Jipo-Czech

Lượt xem: 4723

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải
STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 641 321 200 451 Chén nung sứ 30 ml, đkính 45 x cao 36mm, 2/45 Jipo-Czech Cái 0 VNĐ Đặt hàng
2 641 321 200 501 Chén nung sứ 45 ml, đkính 50 x cao 40mm, 2/50 Jipo-Czech Cái 0 VNĐ Đặt hàng
3 641 321 200 601 Chén nung sứ 80ml, đkính 60 x cao 48mm, 2/60 Jipo-Czech Cái 0 VNĐ Đặt hàng
4 641 321 200 701 Chén nung sứ 120ml, đkính 70 x cao 56mm, 2/70 Jipo-Czech Cái 0 VNĐ Đặt hàng
5 641 321 000 451 Nắp chén nung đường kính 45mm, D45 Jipo-Czech Cái 0 VNĐ Đặt hàng
6 641 321 000 501 Nắp chén nung đường kính 50mm, D50 Jipo-Czech Cái 0 VNĐ Đặt hàng
7 641 321 000 601 Nắp chén nung đường kính 60mm, D60 Jipo-Czech Cái 0 VNĐ Đặt hàng
8 641 321 000 701 Nắp chén nung đường kính 70mm, D70 Jipo-Czech Cái 0 VNĐ Đặt hàng
9 641 321 200 301 Chén nung sứ 10 ml, đkính 30 x cao 25mm, 2/30 Jipo-Czech Cái 0 VNĐ Đặt hàng
10 641 321 200 401 Chén nung sứ 20 ml, đkính 40 x cao 32mm, 2/40 Jipo-Czech Cái 0 VNĐ Đặt hàng
11 641 321 000 301 Nắp chén nung đường kính 30mm, D30 Jipo-Czech Cái 0 VNĐ Đặt hàng
12 641 321 000 401 Nắp chén nung đường kính 40mm, D40 Jipo-Czech Cái 0 VNĐ Đặt hàng
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Video Clip

Đối tác

Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved