Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG

Đầu tip cho pipette Biologix

Lượt xem: 1597

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải
STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 20-0010 Đầu tuýp trắng 10μl, 1000 cái/gói, không RNase & Dnase, endotoxin Biologix Gói 215,000 VNĐ Đặt hàng
2 21-0010 Hộp đầu tuýp trắng 10μl, 96 cái/hộp, không RNase & Dnase, endotoxin, Biologix Hộp 94,000 VNĐ Đặt hàng
3 20-0200 Đầu tuýp vàng 2-200μl, 1000 cái/gói, không RNase & Dnase, endotoxin Biologix Gói 121,000 VNĐ Đặt hàng
4 21-0200 Hộp đầu tuýp vàng 2- 200μl, 96 cái/hộp, không RNase & Dnase, endotoxin, Biologix Hộp 94,000 VNĐ Đặt hàng
5 20-1000 Đầu tuýp xanh 5- 1000μl, 1000 cái/gói, dài 78mm không RNase & Dnase, endotoxin, Biologix Gói 238,000 VNĐ Đặt hàng
6 21-1000 Hộp đầu tuýp xanh 1000μl, 100 cái/hộp, không RNase & Dnase, endotoxin, Biologix Hộp 99,000 VNĐ Đặt hàng
7 20-1250 Đầu tuýp trắng 1250ul chia vạch, dài 90mm (1000 cái/gói) không RNase & Dnase, endotoxin, Biologix Gói 105,000 VNĐ Đặt hàng
8 21-1250 Hộp đầu tuýp trắng 1250ul chia vạch, dài 90mm (96 cái/hộp) không RNase & Dnase, endotoxin, Biologix Hộp 115,000 VNĐ Đặt hàng
9 20-1251 Đầu tuýp trắng 1300ul chia vạch, dài 101mm (1000 cái/gói) không RNase & Dnase, endotoxin, Biologix Gói 341,000 VNĐ Đặt hàng
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Video Clip

Đối tác

Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved