Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG

Hộp trữ lạnh Biologix

Lượt xem: 1082

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải
STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 90-9009 Hộp trữ lạnh 81 vị trí, nhựa Polycarbonate, chịu nhiệt -196ºC to 121ºC, lưu trữ trong tủ âm sâu or trong nitơ lỏng Biologix Cái 160,000 VNĐ Đặt hàng
2 90-9210 Hộp trữ lạnh 100 vị trí, nhựa Polycarbonate, chịu nhiệt -196ºC to 121ºC, lưu trữ trong tủ âm sâu or trong nitơ lỏng Biologix Cái 160,000 VNĐ Đặt hàng
3 90-9100 Hộp trữ lạnh 100 vị trí, có thể đựng vial 1,5ml La-Pha-Pack, 141x154x55 mm Biologix Cái 160,000 VNĐ Đặt hàng
4 90-9200 Hộp trữ lạnh 100 vị trí, nhựa PP, 133x133x52 mm Biologix Cái 160,000 VNĐ Đặt hàng
5 98-0213 Hộp trữ lạnh 100 vị trí, nhựa Polycarbonate, chịu nhiệt -196ºC to 121ºC, lưu trữ trong tủ âm sâu or trong nitơ lỏng. Cryoking Biologix Cái 217,000 VNĐ Đặt hàng
6 90-9250 Hộp trữ lạnh 25 vị trí, nhựa Polycarbonate, chịu nhiệt -196ºC to 121ºC, lưu trữ trong tủ âm sâu or trong nitơ lỏng Biologix Cái 110,000 VNĐ Đặt hàng
7 90-9381 Hộp trữ lạnh 81 vị trí, cao 3,75in, nhựa Polycarbonate, chịu nhiệt -196ºC to 121ºC, lưu trữ trong tủ âm sâu or trong nitơ lỏng Biologix Cái 0 VNĐ Đặt hàng
8 98-0113 Hộp trữ lạnh xanh dương 100 vị trí, nhựa Polycarbonate, chịu nhiệt -196ºC to 121ºC, lưu trữ trong tủ âm sâu or trong nitơ lỏng Biologix Cái 0 VNĐ Đặt hàng
9 98-0313 Hộp trữ lạnh xanh dương 81 vị trí, cao 3,75in, nhựa Polycarbonate, chịu nhiệt -196ºC to 121ºC, lưu trữ trong tủ âm sâu or trong nitơ lỏng Biologix Cái 0 VNĐ Đặt hàng
10 90-9025 Hộp trữ lạnh 25 vị trí, nhựa PP, 75x75x52 mm Biologix Cái 0 VNĐ Đặt hàng
11 90-9081 Hộp trữ lạnh 100 vị trí, nhựa PP, 133x133x52 mm Biologix Cái 0 VNĐ Đặt hàng
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Video Clip

Đối tác

Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved