Chi tiết sản phẩm

  • ĐÈN CÚNG
  • ĐÈN CÚNG

Màng lọc Nylon, Filter-Bio

Lượt xem: 3752

TẢI BÁO GIÁ: Xem file và tải

Description

Nylon Membrane Filter

Hydrophilic 

High protein binding capacity 

Pore size: 0.22μm-5μm, Diameter: 13mm-293mm

Compatible with aqueous and alcoholic solutions and solvents; suitable for HPLC 

STT Cat.No Tên hàng NSX ĐVT SL Đơn giá chưa VAT Đặt hàng
1 FBM013NY022 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:0.22(μm), Đkính:13(mm), hộp 200 cái Filter Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
2 FBM013NY045 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:0.45(μm), Đkính:13(mm), hộp 200 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
3 FBM025NY022 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:0.22(μm), Đkính:25(mm) , hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
4 FBM025NY045 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:0.45(μm), Đkính:25(mm) , hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
5 FBM047NY022 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:0.22(μm), Đkính:47(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
6 FBM047NY045 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:0.45(μm), Đkính:47(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
7 FBM047NY120 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:1.2(μm), Đkính:47(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
8 FBM013NY080 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:0.8(μm), Đkính:13(mm), hộp 200 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
9 FBM013NY120 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:1.2(μm), Đkính:13(mm), hộp 200 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
10 FBM013NY300 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:3.0(μm), Đkính:13(mm), hộp 200 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
11 FBM013NY500 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:5.0(μm), Đkính:13(mm), hộp 200 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
12 FBM047NY300 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:3.0(μm), Đkính:47(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
13 FBM047NY500 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:5.0(μm), Đkính:47(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
14 FBM025NY120 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:1.2(μm), Đkính:25(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
15 FBM025NY080 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:0.8(μm), Đkính:25(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
16 FBM025NY300 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:3.0(μm), Đkính:25(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
17 FBM025NY500 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:5.0(μm), Đkính:25(mm) , hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
18 FBM090NY022 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:0.22(μm), Đkính:90(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
19 FBM090NY045 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:0.45(μm), Đkính:90(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
20 FBM090NY080 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:0.8(μm), Đkính:90(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
21 FBM090NY120 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:1.2(μm), Đkính:90(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
22 FBM090NY300 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:3.0(μm), Đkính:90(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
23 FBM090NY500 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:5.0(μm), Đkính:90(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
24 FBM142NY022 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:0.22(μm), Đkính:142(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
25 FBM142NY045 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:0.45(μm), Đkính:142(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
26 FBM142NY080 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:0.8(μm), Đkính:142(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
27 FBM142NY120 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:1.2(μm), Đkính:142(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
28 FBM142NY300 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:3.0(μm), Đkính:142(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
29 FBM142NY500 Màng lọc Nylon, Lỗ lọc:5.0(μm), Đkính:142(mm), hộp 100 cái Filter-Bio Hộp 0 VNĐ Đặt hàng
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Video Clip

Đối tác

Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Đối tác
Copyright © 2016 Công ty TNHH Thiết bị Tân Hoa. All rights reserved